top of page
Stack of Containers
TRIDENT FREIGHT (18).png

С площ 18 000 кв.м. и капацитет над 1 500 TEUs, депото е съществена част от веригата за доставки на контейнери. Ние предлагаме пълен обхват от услуги за съхранение и поддържане на оборудването.

24-часова жива охрана, сигнално охранителна техника (СОТ), видеонаблюдение (CCTV). Контролиран достъп за лица и превозни средства.

CONTAINER DEPOT.jpeg
Нашите услуги

СЪХРАНЕНИЕ НА ПРАЗНИ КОНТЕЙНЕРИ

Капацитет над 1 500 TEUs

СУХО И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ

Измиване и измитане на контейнери. 

РЕМОНТ НА ПОВРЕДЕНИ КОНТЕЙНЕРИ

По експертна оценка на щети по контейнерите се определя и извършва ремонт и подръжка на оборудването.

ПРОДАЖБА НА ИЗПОЛЗВАНИ КОНТЕЙНЕРИ

Възможност за закупуване на 20 футови, 40 футови и 40 HC (High Cube) контейнери. Седмична доставка на оборудване. Всички контейнери са с валидни сертификати за превоз по море.

АДРЕС И КОНТАКТИ

Южна Индустриална Зона – Девня

9160 | Девня | България

Google maps координати:

43.206334, 27.614690

+359 52 681 720

Трайдънт Фрейт е екологично отговорна организация. Ние измерваме въздействието си върху природата около нас и полагаме усилия да сведем до минимум следите, които оставяме след себе си.

Бъдете част от решението, а не част от проблема.

bottom of page