top of page
база_edited (2) (1).png
TRIDENT FREIGHT (18).png

В търсене на нови възможности за разширяване обхвата и качеството на услугите си, Трайдънт Фрейт изгради собствена складова база и депо за празни контейнери до трите най-важни транспортни артерии във Варненския регион – море, магистрала и жп-линия.
По този начин компанията може да осигури една напълно завършена система от транспортно-логистични услуги на своите клиенти

УСЛУГИ

Складова База Трайдънт Фрейт предлага широк набор от претоварни и складови услуги

P1004215_edited.jpg

МИТНИЧЕСКИ СКЛАД
 

5 отделни халета с общ капацитет от 7800 кв.м. с лиценз от Агенция Митници за съхранение на стоки под митнически контрол.

Всички складове са лицензирани от Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) за съхранение на зърно, фуражи и храни от неживотински произход.

AdobeStock_243047608 (1).jpeg

Складови наличности

Закрита складова площ с обща големина около 7500 кв.м., разделена на 6 отделни многоцелеви халета, предназначени за съхранение на генерални и насипни товари и полузакрита складова площ от 2800 кв.м.

Хале №1 – 1372 кв.м.        Хале №3 – 1100 кв.м.      Хале №5 – 1250 кв.м.

Хале №2 – 1148 кв.м.       Хале №4 – 1100 кв.м.       Хале №6 – 1250 кв.м.

Хале №0 - открита складова площ 3000 кв.м.

Всички складове са лицензирани от Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) за съхранение на зърно, фуражи и храни от неживотински произход.

АДРЕС И КОНТАКТИ

Южна Индустриална Зона – Девня

9160 | Девня | България

Google maps координати: 43.202119, 27.624823

+359 52 681 720

Трайдънт Фрейт е екологично отговорна организация. Ние измерваме въздействието си върху природата около нас и полагаме усилия да сведем до минимум следите, които оставяме след себе си.

Бъдете част от решението, а не част от проблема.

bottom of page